Digital Library Production servis i Special Collections Library žele da vas obaveste o mogućnosti pristupa jednom broju anarhističkih pamfleta na onlajn prezentaciji Labadi kolekcije.

Digitalizovani pamfleti čine mali deo velike zbirke pamfleta koji se nalaze u posedu Labadi kolekcije na temu anarhizma. Budući da je ovo dugoročni projekat digitalizacije, pamfleti su izabrani po rednom broju, a ne po svom intelektualnom ili istorijskom značaju. Pamfleti su prvi put katalogizovani 1982. godine, uz finansijsku podršku NEH, koristeći lokalnu bazu podataka. Kasnije, pamfleti su dodati u onlajn katalog MIRLYN, biblioteke Univeziteta u Mičigenu, što ih je učinilo znatno dostupnijim.

Trenutno se onlajn nalazi 226 pamfleta.

Labadi kolekcija

Izvor