Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Čet 13 of Aug, 2020 [14:05 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 65 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično komentar

IV ODNOSI U ASI I ČLANSTVO


ČLAN 6.

ASI se formira i zasniva svoj rad i međusobne odnose članova i članica, na principima nehijerarhijske direktne-demokratije, odgovornosti za preuzete obaveze i solidarnosti.

ČLAN 7.

Članovi i članice ASI se udružuju radi:
 • efikasnijeg ostvarivanja svojih posebnih i zajedničkih interesa;
 • ostvarivanja drugih, međusobno usklađenih i dogovorenih zajedničkih interesa, posebno u oblasti radnopravne zaštite, kolektivnog pregovaranja i stvaranja slobodnog društva.

ČLAN 8.

Odluku o učlanjenju u ASI donosi svaka članica i član, prihvatajući Statut ASI i njena programska načela.

ČLAN 9.

ASI, radi ostvarivanja interesa svojih članova i članica, može se udruživati u šire oblike sindikalnog i drugog organizovanja u zemlji i inostranstvu. Odluku o takvim udruživanjima donosi Kongres ili Plenarni sastanak ASI.

ČLAN 10.

Članovi i članice ASI mogu postati:
 • članovi i članice sindikalno organizovane kod poslodavca, u svim delatnostima i granama;
 • zaposlene i zaposleni kod kojih ne postoji organizovana sindikalna organizacija putem Profesionalnih sindikata i Lokalnih grupa;
 • sindikalne podružnice, u preduzećima odnosno fabrikama;
 • organizacije sindikata penzionera, invalida rada, nezaposlenih i druge društvene organizacije, sindikati mešovitih zanimanja, zadruge, unije samozaposlenih lica, takođe mogu postati kolektivni članovi ASI.

ČLAN 11.

Članovi ASI ne mogu biti: članovi ma koje političke partije, plaćene sindikalne birokrate, osobe koje se nalaze na pozicijama sa kojih mogu da zapošljavaju ili otpuštaju radnike i radnice, kao i zaposleni koji obavljaju dužnosti pri kojima su obavezani da nose oružje ili su u direktnoj vezi sa zaposlenjima koja podrazumevaju nošenje istoga (osobe zaposlene u zatvorima i sl.).

ČLAN 12.

ASI ne plaća obavljanje sindikalnih dužnosti. Sve dužnosti unutar ASI se obavljaju na principu dobrovoljnog rada delegiranih struktura odnosno osoba koje ih čine.

ČLAN 13.

Članstvo u ASI je dobrovoljno i ostvaruje se odlukom organizacije ili pojedinca odnosno pojedinke.

ČLAN 14.

Članovi ASI imaju jedinstvene članske karte koje imaju znak ASI i znak Međunarodnog udruženja radnika i radnica.

ČLAN 15.

ASI se finansira od članarine, donacija solidarnosti kao i od strane tela formiranih unutar ASI sa svrhom finansiranja organizacije. Donacije solidarnosti se primaju od individua, nekapitalističkih fondacija i nehijerarhijskih grupa. ASI nikada ne prima donacije države, kapitalističkih fondacija i hijerarhijskih organizacija.

ČLAN 16.

Članarina:
 • Svaki član i članica ASI obavezana je da redovno plaća članarinu;
 • Članarina iznosi 1% neto zarade člana odnosno članice;
 • Organizacije sindikata i pojedinci iz stava 4. člana 10. ovog Statuta uplaćuju članarinu u skladu sa odlukom Plenarnog sastanka ASI.

ČLAN 17.

Celokupni iznos članarine uplaćuje se na žiro račun Preduzetnog sindikata, Profesionalnog sindikata, Sreske ili Lokalne grupe, ili organizacije iz stava 4. člana 10 ovog Stauta. Ukoliko Preduzetni sindikat nije formiran celokupna članarina uplaćuje se na žiro račun Profesionalnog sindikata. Ukoliko Profesionalni sindikata nije formiran celokupna članarina uplaćuje se na žiro račun Lokalne grupa.

ČLAN 18.

 • Svaki Preduzetni sindikat ili organizacija iz stava 4. člana 10 ovog Statuta, dužan/na je da jednu trećinu mesečno uplaćene članarine uplati na žiro račun Profesionalnog sindikata;
 • Svaki Profesionalni sindikat, dužan je da jednu trećinu mesečno uplaćene članarine uplati na žiro račun Lokalne grupe;
 • Svaka Lokalna i Sreska grupa dužna je da na žiro račun Okružne konfederacije uplati jednu trećinu svote mesečno uplaćene od strane članstva ili Profesionalnih sindikata;
 • Svaka Okružna konfederacija dužna je da na žiro račun Generalnog sekretarijata ASI uplati jednu trećinu svote mesečno uplaće od strane Lokalnih i Sreskih grupa.

Sledeće poglavlje
Napravio: Hal 9000 zadnja izmena: Četvrtak 21. September 2006. [16:08:51 UTC] od Hal 9000


Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.09 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.89MB ]   [ 71 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.14 ]