Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Ned 09 of Aug, 2020 [17:58 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 41 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično komentar

V PRESTANAK ČLANSTVA


ČLAN 19.

Članstvo pojedinaca i pojedinki, Preduzetnih sindikata, Profesionalnih sindikata, Lokalnih i Sreskih grupa i Okružnih konfederacija u ASI prestaje zbog:

 • kršenja statutarnih odredaba;
 • neispunjavanja obaveza iz ovog Statuta;
 • nepridržavanja i funkcionisanja suprotnom programu ASI;
 • neplaćanja članarine duže od 3 meseca, osim u izuzetnim slučajevima o kojima će sud donositi matična struktura;
 • neodgovornog ispunjavanja preuzetih obaveza;
 • drugog, očiglednog, delovanja u cilju sabotiranja rada ASI;
 • prelaska u status prijatelja odnosno prijateljice organizacije;
 • istupanja;
 • smrti;
 • isključenja.

ČLAN 20.

 • Osoba koja ne učestvuje u radu strukture koje je članica odnosno član više od dva meseca, bez zadovoljavajućeg obrazloženja, prelazi automatski u status prijatelja odnosno prijateljice organizacije;
 • Odluku o prelasku člana ili članice u status prijatelja odnosno prijateljice ASI donosi struktura kojoj ista pripada na svom prvom sledećem sastanku;
 • Osoba koja se nalazi u statusu prijateljice odnosno prijatelja ima prava da aplicira za članstvo u ASI po isteku tri meseca od trenutka prelaska u status prijatelja odnosno prijateljice ASI;
 • Prijatelj odnosno prijateljica organizacije gubi pravo uticanja na kvorum i odluke unutar struktura ASI, kao i pravo da bude delegiran odnosno delegirana na funkcije unutar ASI, dok ostala prava zadržava;
 • Osoba koja dva puta promeni svoj status člana odnosno članice u status prijatelja odnosno prijateljice ASI gubi pravo ponovnog učlanjivanja u organizaciju u statusu punopravne članice odnosno člana ASI.

ČLAN 21.

 • Osoba koja svojevoljno istupi is ASI može ponovno aplicirati za učlanjenje u organizaciju nakon isteka tri meseca od datuma istupanja;
 • Osoba koja je udaljena iz ASI usled ispunjenja jednog od stavova člana 19. može ponovo aplicirati za članstvo u organizaciju nakon isteka šest meseci od isključenja;
 • Osoba koja je dva puta isključena iz ASI usled ispunjenja jednog od stavova člana 19. ne može više postati član odnosno članica ASI.

ČLAN 22.

 • Preduzetni ili Profesionalni sindikat ASI, Sreska grupa ili Lokalna grupa u kojoj nema formiranih sindikata ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta koji odnosno koja ne održava sastanke duže od dva meseca prelazi u status prijatelja organizacije;
 • Odluku o prelasku u status prijatelja organizacije donosi prva geografski šira struktura ASI.

ČLAN 23.

Odluku o isključenu, usled ispunjavanja jednog od stavova člana 18., donosi isključivo prva, geografski šira, struktura ASI.

ČLAN 24.

U slučaju prestanka članstva, Preduzetni sindikat ili organizacija iz stava 4. člana 10. ovog Statuta, Profesionalni sindikat, Sreska grupa, Lokalna grupa ili Okružna konfederacija na prvom sledećem sastanku ili Kongresu verifikuje prestanak članstva dotičnog pojedinca ili strukture koja je u pitanju.

ČLAN 25.

Pojedinac ili organizacija na odluku o isključenju iz članstva ASI može podneti žalbu prvoj koordinacionoj strukturi koja funkcioniše na širem geografskom području. Dotična stuktura je obavezna da formira komisiju koja će, prilikom svog prvog sledećeg Kongresa ili Plenarnog sastanka, podneti izveštaj o nastalom problemu i shodno nalazima predložiti rešenje problema.

ČLAN 26.

Po prestanku članstva, prestaju sva prava i zahtevi koji se odnose na ASI i njenu imovinu. ASI nije obavezna da izvrši povraćaj uplaćene članarine.

ČLAN 27.

 • Prilikom istupanja iz ASI član potpisuje istupnicu, koja stupa na snagu u roku od 19 dana od dana podnošenja istupnice. Član koji istupi iz ASI obavezan je da vrati člansku kartu, svu ostalu imovinu ASI koja se nalazi u njegovom posedu i da izmiri sve obaveze koje je preuzeo do dana istupanja;
 • Prilikom istupanja član je dužan da matičnoj strukturi vrati člansku kartu; matična stuktura zatim od Sekretarijata prve geografski šire strukture nabavlja novu člansku kartu, numerisanu istim brojem, koja će biti korišćena prilikom učlanjivanja novih osoba.

ČLAN 28.

Po istupanju član ne može da koristi ime, znak i zastavu ASI.

Sledeće poglavlje
Napravio: Hal 9000 zadnja izmena: Ponedeljak 05. September 2005. [12:26:11 UTC] od Hal 9000


Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.14 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.89MB ]   [ 71 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.30 ]