Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Čet 13 of Aug, 2020 [13:27 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 35 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično komentar

VII STRUKTURE ASI


Preduzetni sindikat

ČLAN 62.

 • Preduzetni sindikat je osnovna ćelija ASI, on je osnovni kolektiv koji tvori tkivo naše organizacije;
 • Preduzetni sindikat okuplja sve zaposlene na jednom radnom mestu, bez obzira na njihovu struku;
 • Preduzetni sindikat po potrebi, unutar sebe, formira posebne sekcije koje okupljaju i služe za organizovanje i koordiniranje rada članstva sindikata na određenim delovima radnog mesta;
 • Preduzetni sindikat je potpuno autonoman u svom delovanju i jedini relevantan za donošenje odluka koje se tiču njegove aktivnosti;
 • Preduzetni sindikat održava svoje sastanke, na kojima prisustvuju svi članovi i članice sindikata jednog radnog mesta, najmanje jednom mesečno i na njima bira Sekretarijat Preduzetnog sindikata;
 • Svaki sastanak Preduzetnog sindikata ima status Kongresa Preduzetnog sindikata i ovlašćen je da donosi sve odluke i predloge koji se tiču celokupne organizacije;
 • Preduzetni sindikat se formira na radnom mestu ukoliko postoje barem tri osobe zainteresovane za stvaranje istog.

Profesionalni sindikat (bez formiranih Preduzetnih sindikata)

ČLAN 63.

 • Profesionalni sindikat se formira, pri Lokalnoj grupi, u slučaju nemogućnosti formiranja preduzetnih sindikata u jednoj profesiji (grani);
 • Profesionalni sindikat se formira pri Lokalnoj grupi ukoliko postoji barem pet osoba, iz iste profesije, zainteresovane za stvaranje istog;
 • Svaki sastanak Profesionalnog sindikata ima status Kongresa Profesionalnog sindikata i ovlašćen je da donosi sve odluke i predloge koji se tiču celokupne organizacije;
 • Pri jednoj Lokalnoj grupi moguće je formirati najviše tri Profesionalna sindikata jedne profesije.

Lokalna grupa (bez formiranih sindikata)

ČLAN 64.

 • Lokalna grupa se formira u slučaju nemogućnosti formiranja Profesionalnih sindikata;
 • Lokalna grupa se formira ukoliko postoje barem tri zainteresovane osobe;
 • U jednom mestu moguće je formirati najviše tri Lokalne grupe;
 • Svaki sastanak Lokalne grupe ima status Kongresa Lokalne grupe i ovlašćen je da donosi sve odluke i predloge koji se tiču celokupne organizacije;
 • Lokalna grupa ima, unutar organizacije, statuts identičan profesionalnom sindikatu.

Sreska grupa

ČLAN 65.

 • Ukoliko se u jednom srezu (nekolicina sela i sl.) nalaze najmanje tri zainteresovani osobe one formiraju Sresku Grupu;
 • Sreska grupa ima obavezu da radi na širenju anarho-sindikalističke propagande u mestima u kojima žive članovi odnosno članice Sreske grupe i da radi na stvaranju, u svojim mestima, lokalnih grupa ASI;
 • Svaki sastanak Sreske grupe ima status Kongresa Sreske grupe i ovlašćen je da donosi sve odluke i predloge koji se tiču celokupne organizacije;
 • Sreska grupa ima, unutar organizacije, statuts identičan profesionalnom sindikatu.

Mreža Profesionalnih sindikata

ČLAN 66.

 • Mreža Profesionalnih sindikata je koordinativno telo koje okuplja i koordiniše rad svih Profesionalnih sindikata ASI iste Profesije

Mreža sindikata

ČLAN 67.

 • Mreža sindikata je koordinativno telo koje okuplja i koordinše rad Preduzetnih i Profesionalnih sindikata ASI koji smatraju da imaju interes da se međusobno povežu u mrežu sindikata

Interni bilten «Sova»

ČLAN 68.

 • «Sova» je interni bilten ASI-ja;
 • «Sova» se štampa svakog petnaestog u mesecu i sastoji se od: celokupne komunikacije i izveštaja Sekretarijata ASI o svojim aktivnostima (uključujući i potpun pregled baratanja finansijama organizacije), izveštaja o radu Okružnih konfederacija ASI, Lokalnih i Sreskih grupa, Preduzetnih odnosno Profesionalnih sindikata, Mreža Profesionalnih sindikata i Mreža sindikata, izveštaja poverenice odnosno poverenika ASI, izveštaja (kako o radu tako i finansijskih) Komiteta «Solidarnost»; informacija koje mogu biti od koristi članstvu, kao i zapisnika sa Plenarnih sastanaka i Kongresa svih struktura ASI;
 • Svaka struktura ASI dužna je da svom članstvu na uvid dostavi primerak «Sove».

Komitet «Solidarnost»

ČLAN 69.

 • Komitet «Solidarnost» je telo zaduženo za svaku vrstu zaštite i finansijsko ispomaganje članstva ASI-ja koje se nađe u neprilici;
 • Komitet «Solidarnost» obezbeđuje pravnu i svaku drugu zaštitu članstva ASI-ja, kao i finansijsku i svaku drugu pomoć prilikom štrajkova;
 • Komitet «Solidarnost» pored Preduzetnog/Profesionalnog sindikata, formira se i pri Lokalnoj grupi i Okružnoj konfederaciji;
 • Sredstva za rad komiteta «Solidarnost» dolaze iz donacija i kase strukture pri kojoj se komitet nalazi;
 • Sredstva koja se uplaćuju na račun komiteta «Solidarnost» iznose 1/3 uplaćene članarine na račun strukture.

Stručni klub

ČLAN 70.

 • Stručni klubovi su savetodavne strukture ASI koje okupljaju članstvo Lokalnih grupa zainteresovano za produbljivanje i proširivanje znanja iz oblasti koje klubovi tretiraju;
 • Stručni klubovi mogu međusobno koordinirati rad na način koji im najviše odgovara, a koji nije suprotan principima funkcionisanja ASI.

Obrazovno veće

ČLAN 71.

 • Obrazovno veće je telo formirano na kongresu ASI, zaduženo za organizovnje, kako prema odlukama Kongresa ASI tako i na sopstvenu inicijativu, svih vidova edukacije članstva, od istorijsko-ideoloških, do praktično-sindikalnih kurseva i škola, kao i štampanje i pribavljanje literature potrebne za uspešno održavanje istih;
 • Obrazovno veće se sastoji od najmanje tri članice odnosno člana ASI.

CLS

ČLAN 72.

 • Funkcionisanje CLS-a je definisano posebnim statutom CLS-a;
 • Centar za liberterske studije (CLS) je izdavačko-istraživačko telo ASI-ja. CLS je zadužen za štampanje propagandnog, edukativnog i svakog drugog materijala od koristi našoj organizaciji i klasi u celini, kao i svaku pomoć pri stvaranju naučnih radova u oblasti slobodarske istorije, teorije i prakse;
 • CLS je, takođe, zvaničan arhiv ASI-ja, stoga barem jedna kopija svih dokumenta svih struktura ASI, kao i zapisnika Plenarnih sastanaka i Kongresa svih struktura ASI, mora biti slata u arhivu CLS-a;
 • Programski savet CLS-a čini sedam osoba. Četri članice odnosno člana programskog saveta će biti delegirani od strane Lokalne grupe delegirane za obavljanje tog posla na kongresu ASI-ja, ostala tri člana odnosno članice će biti osobe koje pokažu interesovanje i kompetenciju za rad u programskom savetu: one će biti birane od strane prethodnog programskog saveta.

Uređivački kolektiva DA

ČLAN 73.

 • Uređivački kolektiv «Direktne Akcije» je zadužen za stvaranje i publikovanje propagandnog biltena ASI-ja «Direktna Akcija»;
 • Uređivački kolektiv čine tri, ili više, osoba delegirane od strane Lokalne grupe koja preuzme na sebe dotičnu obavezu na kongresu ASI-ja.

Poverenik odnosno poverenica ASI

ČLAN 74.

Poverenica odnosno poverenik ASI je osoba zadužena, od strane Generalnog sekretarijata ASI ili Okružnog sekretarijata ASI, za propagiranje ideja anarho-sindikalizma u svojoj okolini, u kojoj nije moguće stvoriti strukture organizacije, kao i za mesečno izveštavanje Generalnog sekretarijata ASI ili Okružnog sekretarijata ASI o ekonomskoj i političkoj situaciji u svojoj sredini.

Sledeće poglavlje

Napravio: Hal 9000 zadnja izmena: Subota 09. June 2007. [22:49:07 UTC] od Hal 9000


Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.13 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.91MB ]   [ 71 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.51 ]