Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Čet 13 of Aug, 2020 [14:28 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 50 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično komentar

VIII PRINCIPI FUNKCIONISANJA STRUKTURA ASI


ČLAN 75.

Sve odluke unutar određene strukture ASI punovažne su u slučaju da se sledeći uslovi ispunjeni:
 • uslov da bi se sastanak određene strukture bio punovažan je prisustvo najmanje 1/3 članstva strukture;
 • odluke se donose dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova odnosno članica ili delegatkinja odnosno delegata, uz poštovanje kvoruma;
 • u slučaju nemogućnosti donošenja odluke, odučivanje o spornom pitanju se odgađa do sledećeg izjašnjavanja strukture;
 • poštujući načela individualne i kolektivne slobode, svaki član odnosno članica, Preduzetni/Profesionalni sindikat, Sreska grupa, organizacija iz člana 10. stava 4. ovog Statuta, Lokalna grupa i Okružna konfederacija može odlučiti da, u slučaju ličnog ne slaganja sa odlukom šire geografske strukture ili nakon referenduma održanog unutar strukture o spornom pitanju, odluči da ne učestvuje u sprovođenju odluke drugih članova odnosno članica ili struktura. Obaveza postoji, sa druge strane, da se ne deluje u suprotnosti sa odlukom strukture;
 • Preduzetni/Profesionalni sindikat, Sreska grupa, organizacija iz člana 10. stava 4. ovog Statuta, Lokalna grupa i Okružna konfederacija može odlučiti da ne želi da u sebe primi određenu osobu ili strukturu;
 • Sve strukture ASI imaju mogućnost stvaranja različitih vrsta sportskih, tematskih, kulturno-umetničkih i drugih društava i organizacija, za čijim postojanjem postoji interesovanje kod članstva dotične strukture;
 • Sve strukture ASI delegirane da vrše određene funkcije unutar ASI, u svrhu kvalitetnijeg obavljanja posla za koje su delegirane, mogu kontaktirati i angažovati sve druge članove odnosno članice ASI koje se mogu pokazati korisne za obavljanje preuzetih dužnosti;
 • Da bi se izbegle svakovrsne zloupotrebe, statutom ASI-ja je predviđena učestalost sastanaka i osnovne tačke koje moraju biti pokrivene na sastancima Preduzetnih/Profesionalnih sindikata, Sreskih grupa i Lokalnih grupa u kojima nisu formirani sindikati;
 • Na sastancima Preduzetnih/Profesionalnih sindikata, Sreskih grupa i Lokalnih grupa u kojima nisu formirani sindikati, kao i na sastancima svih sekretarijata unutar organizacije moraju se voditi zapisnici koji se na kraju svakog meseca šalju u arhivu CLS-a;
 • Tačke koje moraju biti pokrivene na sastanku Preduzetnih/Profesionalnih sindikata, Sreskih grupa ili Lokalnih grupa u kojima nisu formirani sindikati su sledeće: biranje zapisiničara odnosno zapisničarke, čitanje pismene komunikacije prispele/odaslate između dva sastanka, analiza uspešnosti obavljanja odluka zabeleženih u zapisniku sa prethodnog sastanka, analiza akcija i dešavanja između dva sastanka, predlozi mogućih budućih akcija.

ČLAN 76.

 • Osobe i strukture koje vrše funkcije, u svim strukturama ASI, su smenjive u svakom trenutku. Na zahtev 1/3 članstva strukture sekretarijatu strukture, organizuje se referendum o poverenju osobi odnosno osobama ili sturkturi delegiranoj za obavljanje određenih funkcija;
 • U slučaju da više od 50% članstva strukture izrazi nepoverenje prema osobi odnosno osobama ili strukturi koja vrši određenu funkciju, organizuje se vanredni kongres ili sastanak strukture sa samo jednom tačkom dnevnog reda: izbor novih vršioca funkcije unutar strukture.

ČLAN 77.

Sastanci svih struktura ASI se održavaju najmanje jednom mesečno.

ČLAN 78.

 • Dokumenta svih struktura ASI su dostupna svim članicama i članovima ASI, u svakom trenutku;
 • Sekretarijati struktura ASI su zaduženi za omogućavanje tog prava članstvu.

Sledeće poglavlje

Napravio: Hal 9000 zadnja izmena: Ponedeljak 05. September 2005. [12:17:41 UTC] od Hal 9000


Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.08 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.89MB ]   [ 71 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.92 ]