Kao što verovatno već znate, studentski protest u Grčkoj se nastavlja. Trenutno je okupirano 415 od ukupno 456 fakulteta u Grčkoj. Univerzitetska zajednica se bori kako protiv već usvojenih zakona, tako i protiv zakona koji tek treba da budu usvojeni. Tako je postojećim zakonima uvedena evaluacija i rangiranje univerziteta, i na taj su način univerziteti podstaknuti na međusobno takmičenje koje ih na kraju pretvara u privatne firme koje se međusobno bore za donacije koje daju država, kapitalističke fondacije i velike korporacije. Novi zakon donosi dalju implementaciju Bolonjske deklaracije i sprovođenje direktiva Bolonjskog procesa, što zapravo znači degradaciju znanja i potpuno utapanje obrazovnog sistema u globalni kapitalistički poredak.

Najvažnije tačke novog zakona, koji je još u pripremi su:

  • Studenti moraju da završe fakultet za najviše N+N/2 godina, gde je N broj predviđenih školskih godina, najčešće 4 ili 5. To znači da će studenti koji rade i nemaju mnogo vremena za studije biti izbačeni sa univerziteta, a studenti koji privremeno obustave studije na par godina zbog ličnih ili zdravstvenih razloga (npr. zbog trudnoće) neće moći da nastave studije.

  • Ukidanje besplatnih knjiga, skripti i drugog besplatnog obrazovnog materijala.

  • Ukidanje Autonomije i nepovredivnosti univerziteta, koja je tekovina mnogih socijalnih borbi, hapšenja i za koju je proliveno mnogo krvi tokom perida vojne diktature kada je vojska ušla na atinsku Politehničku akademiju i masakrirala studente. Nepovredivost univerziteta sprečava bilo kakve represivne snage, bile one državne ili privatne, da uđu na teritoriju univerziteta, i na taj način obezbeđuje slobodu govora i mišljenja, kao i slobodu obrazovnog procesa.

  • Privatizacija univerziteta i postavljanje menadžera koji kontrolišu finansije i sklapaju ugovore između univerziteta i multinacionalnih korporacija.

Gore navedene mere su koraci koji slede nakon evaluacije i rangiranja univerziteta. Ovi zakoni su rezultat neoliberalne ofanzive koja se vodi na svim poljima društvenog i socijalnog života, a u sferi visokog obrazovanja smernice joj je dala Bolonjska deklaracija iz 1999. U nekim državama, poput Velike Britanije, neoliberalna ofanziva je uspela da potpuno uništi obrazovni proces i pretvori ga u šraf u kapitalističkoj mašineriji, u nekim zemljama (poput Grčke) socijalne borbe su usporile ovu neoliberalnu ofanzivu.

Tokom maja i juna desetine hiljada studenata su okupirale skoro sve grčke univerzitete. U nekim gradovima, npr. u Solunu, svi fakulteti su okupirani. Svake nedelje se održavaju protesti i protestne šetnje, koje se često organizuju potpuno spontano. Studentski zborovi i protestne kolone su najveće u poslednjih deset godina, većina studenata je autonomna i nije naklonjena ni jednom političkoj partiji.

Tokom prvih mesec dana akcija protiv zakona o obrazovanju, država je govorila da “proteste i okupacije organizuju minorne, izmanipulisane grupe koje samo ometaju nesmetano funkcionisanje obrazovnog procesa”. Ova bezočna laž grčke vlade samo je dodatno razbesnele studente, a akcije i protestni marševi su postajali sve masovniji. Tada je predstavnik vlade izjavio da “vlada ipak nastavlja dijalog sa studentima”. Zaista, “dijalog” između države i studenata započet je na ulicama većine grčkih gradova, posebno ispred zgrada Parlamenta i Ministarstva obrazovanja u Atini. Dijalog je podrazumevao vodene topove, suzavac, masovno premlaćivanje i hapšene studenata, kao i druge demokratske argumente.

Država je strgnula demokratsku masku i pokazala svoju pravu prirodu. Tretnutno vlada očajnički pokušava da ohladi situaciju i razvodni proteste tvrdeći da zakon neće biti izglasan tokom leta i da će započeti istinski dijalog. Takozvani dijalog koji država nudi je pokušaj da se situacija malo ohladi jer 27. i 28. juna grčko Ministarstvo za obrazovanje i religiju organizuje Samit ministara obrazovanja zemalja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) u Atini. Većina studenata nije nasela na njihove trikove i zato se protesti i akcije nastavljaju, a sve veći deo grčkog društva podržava krajnji cilj studenata – povlačenje zakona.

Grčki Antiautoritarni pokret pokušava da poveže studentsku pobunu i radničke borbe, te da pretvori studentski zahtev za besplatnim i svima dostupnim obrazovanjem u zahtev celokupnog društva, jer nam je svima u interesu da zaustavimo neoliberalnu ofanzivu koja će nas pretvoriti u robove.

Trenutni cilj nam je veliki radikalni protest koji će se održati 27. juna u Atini za vreme održavanja Samita ministara obrazovanja, koji organizuje OECD. Tema samita je “svrha, organizacija i dugoročno obezbeđivanje procesa visokog obrazovanja” i “poboljšanje kvaliteta, značaja i uticaja visokog obrazovanja”. Drugim rečima, oni će se dogovarati kako da obrazovanja učine što kompatibilnije sa potrebama i zahtevima kapitalizma.

Ne zaboravimo da sastanak organizuje OECD, koji sebe opisuje ovako: “organizacija koja osmišljava međunarodne metode, odluke i preporuke u cilju promovisanja pravila igre u oblastima u kojima je međunarodni dogovor neophodan da bi pojedinačne zemlje napredovale u okvirima globalne ekonomije.” Slobodan pristup znanju i pravo na obrazovanje nemaju nikakve veze sa ciljevima ove kapitalističke organizacije.

Pozivamo sve studente i radnike širom sveta da se pridruže našoj borbi i da svoju solidarnost iskažu blokadama ili okupacijama grčkih ambasada, konzulata ili drugih objekata od vitalne važnosti za grčku državu.

Želeli bi smo da započnemo razgovore o organizovanju i koordinisanju međunarodne kampanje protiv neoliberalne ofanzive koja se sprovodi protiv obrazovanja širom sveta i, ako je to moguće, da se simultano započne borba u mnogim zemljama koja bi za svoj krajnji cilj imala potpuno uništenje Bolonjske deklaracije i svih zakona koji su doneti kao njena posledica. Smatramo da ako se borbe protiv Bolonjske deklaracije budu vodile samo na nacionalnim nivoima i ako ne budu istovremene, nećemo uspeti sa srušimo Bolonjski proces i u tom slučaju naše odvojene borbe neće ima snagu zajedničke akcije.

Sprečimo sastanak ministara obrazovanja 27. juna!

Solidarnost je naša snaga!

Grčka 21/06/2006

Antiautoritarni pokret


Vezani članci

Kako je protekla akcija "Dole školarine!" (23. 6. 2006)

Akcija: Dole školarine! (22. 6. 2006)

Grčka: akcije solidarnosti sa francuskom omladinom (17. 3. 2006)

O novom Zakonu o visokom obrazovanju (5. 12. 2005)

Proglas Sindikata obrazovanja ASI (29. 11. 2005)


Linkovi

Sindikat obrazovanja ASI